Selekcjonerzy

  1. Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego, sarn – rogaczy
  2. Ocena wieku na podstawie starcia rejestrów zębów bocznych (źródło: Zarząd Okręgowy w Olsztynie):
  3. Plansze poglądowe starcia rejestrów zębów bocznych: