Kontakt

Koło Łowieckie „Łoś”
os. Brzozowe 8/9
11-700 Mrągowo

NIP: 742-000-95-89

numer rachunku: 55 8848 0008 0000 0185 2006 0001 BS Mrągowo
ze względu na bezpieczeństwo transakcji, potwierdź numer rachunku przed dokonaniem przelewu!


Szacowanie szkód łowieckich – nowe zasady

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. – Prawo łowieckie, która wprowadziła zmiany m.in. w problematyce związanejz procedurami szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, informujemy, iż podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest obecnie organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Według nowego prawodawstwa szacowania dokonują zespoły, składające się z przedstawicieli gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie którego wystąpiła szkoda. Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania spoczywa na organach gmin właściwych na miejsce wystąpienia szkody.

 

Reklamy