Kontakt

Koło Łowieckie „Łoś”
os. Brzozowe 8/9
11-700 Mrągowo

NIP: 742-000-95-89

numer rachunku: 55 8848 0008 0000 0185 2006 0001 BS Mrągowo
ze względu na bezpieczeństwo transakcji, potwierdź numer rachunku przed dokonaniem przelewu!


Procedura zgłaszania szkód łowieckich

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 8 marca 2010 r. (Dz. U. nr 45 poz. 272 z dnia 24 marca 2010 r.) w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w prawach i płodach rolnych – Zarząd Koła Łowieckiego „ Łoś” w Mrągowie uprzejmie informuje, że właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew. Informujemy również, że o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. Adres korespondencyjny, na który należy zgłaszać szkodę w formie pisemnej:

Koło Łowieckie „Łoś” w Mrągowie
Podłowczy Grzegorz KLIMOWICZ
Jakubowo 10
11-700 Mrągowo

 tel. kontaktowy 605-293-221

Wzór zgłoszenia szkody

Reklamy