Nowe zasady selekcji…

W załączniku – zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.
Zasady selekcji.pdf