Rys historyczny

8 października 2016 roku w leśnej scenerii myśliwi z Koła Łowieckiego „Łoś” Mrągowo obchodzili Jubileusz 60 lecia.

14570727_1665401097104415_3898851749311556980_o

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą, którą celebrował ksiądz Rajmund Jodko – kapelan myśliwych okręgu olsztyńskiego i ks. Sylwester Progorowicz – proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża z Szestna.

14525076_1665399703771221_4265295888382623451_o

Sprawowaną, w intencji wszystkich myśliwych, leśników i ich rodzin oraz zmarłych kolegów KŁ „Łoś”, Eucharystię uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Leśna Brać” reprezentujący Nadleśnictwa Spychowo i Strzałowo w składzie: Krzysztof Mroczkowski, Maciej Gałązka, Przemysław Sztylc i Piotr Kulas.

14543944_1665399073771284_8100240989194149739_o

Po mszy świętej nastąpiło poświecenie wyjątkowej kapliczki świętego HUBERTA, która powstała z inicjatywy Zarządu Koła przy znaczącej pomocy Nadleśnictwa Mrągowo. Autorem rzeźby jest Pan Ryszard Fereniec.

Następnie dokonano uroczystego wręczenia odznaczeń i medali łowieckich.
Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej Januszowi Gruszczewskiemu. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej zostali odznaczeni Andrzej Bandt, Krzysztof Grygo, Jerzy Krasiński, Kol. Miłosław Piersa i Piotr Zaniewicz. Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Olsztynie nadała odznakę Zasłużonemu dla Łowiectwa Warmii i Mazur księdzu Sylwestrowi Progorowiczowi.
Odznakę 50 lat członkostwa w PZŁ otrzymał Kol. Zdzisław Książek.

14590146_1665401237104401_3803261236433704171_o.jpg

Kapituła Odznaki Za Zasługi Dla Koła Łowieckiego „Łoś” Mrągowo nadała odznakę następującym osobom: Małgorzacie Błyskun, Jarosławowi Błyskunowi, Zbigniewowi Ciepluchowi, Aleksandrze Domin, Markowi Domin, Mateuszowi Domin, Jerzemu Gosiewskiemu, Markowi Jałyńskiemu, Rajmundowi Jodko, Antoniemu Karasiowi, Sylwestrowi Progorowiczowi, Piotrowi Walijewskiemu i Dariuszowi Zalewskiemu.

Nie zabrakło licznych przemówień przybyłych gości, gratulacji i prezentów.

Prezes koła Witold Pawłowicz w swoim wystąpieniu powiedział:

Drodzy Goście, Koleżanki i Koledzy przypadł mi wielki zaszczyt i honor kierowania działalnością Koła łowieckiego „Łoś” Mrągowo. 60 lat to piękna karta historii, przeżyć, doznań i dokonań myśliwych dla dobra przyrody i łowiectwa.

Z wielkim wzruszeniem i dumą patrzę na tak licznie zebranych, na poświęconą kapliczkę Świętego Huberta, która symbolizuje piękną ideę łowiectwa, znak koleżeńskości organizacyjnej, znak tradycji i kultury łowieckiej, którą realizujemy, spełniając nasze marzenia i marzenia naszych przodków.

Nie bez przyczyny Kapliczkę św. Huberta postawiono przy ścieżce edukacyjnej „KOMPLEKS LEŚNY LASY MAZURSKIE” w łowisku Borowo, bowiem myśliwy zawsze współpracował z przedstawicielami lasów kształtując dobrą współpracę nie tylko w zakresie łowiectwa. Dziękuję za to wszystkim leśnikom.

Nasze Koło współpracuje z Kołem „Odyniec” Mrągowo, „Sokół” Mrągowo „Kormoran” Olsztyn, „Leśnik” Stare Jabłonki „Czajka” Biskupiec „Śniardwy” Mikołajki i „ ŻURAW” Ruciane Nida. Współpraca między nami, zawsze układała się dobrze. Dziękuję za to przedstawicielom Zarządów Kół oraz Koleżankom i Kolegom. Życzę by Wasze zamierzenia osobiste, zawodowe i pasja łowiecka przyczyniła się do pomnażania zasobów przyrody i kultywowania tradycji myśliwskich.
Obecność przedstawiciela władz okręgowych odbieramy jako wyraz uznania dla naszych dokonań i osiągnięć. Kieruję, więc słowa podziękowania za wspieranie naszych działań oraz koleżeńskość i życzliwość ze strony Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego.

Czcigodni Księża, składam Wam z serca płynące podziękowanie za odprawioną uroczystą mszę świętą, za modlitwę i słowo Boże, które wsparło nasze życie duchowe. Jestem pod głębokim wrażeniem wyrażonych myśli, że my myśliwi odczuwamy wielką radość z obcowania z przyrodą, obserwacji zwierząt, ich życia, ich zachowań, bowiem jest to niezwykła przygoda i wspaniała szkoła miłości. A miłość zawsze jest zjawiskiem niezwykłym, pięknym i ciągle trzeba się jej uczyć.
W tym miejscu dziękuję Pani Kasi Rapkowskiej i sygnalistom „LEŚNA BRAĆ” za wspaniałą oprawę muzyczną.

Ciepło zwracam się do żon myśliwych. Jubileusz koła to dobra chwila, aby Wam podziękować za wyrozumiałość i wsparcie. Jednocześnie dziękuję Wam za to, że tak cierpliwie pozwalacie nam realizować naszą pasję myśliwską. Bez Waszego wsparcia nasza pasja byłaby pusta i jałowa.
Myśliwym dziękuję za rozwój i prawidłowe funkcjonowanie koła, życzę pomyślności oraz dużo satysfakcji z uprawiania łowiectwa, bezpiecznych polowań i niech Bór Darzy a Święty Hubert ma Was w opiece.

Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację i przebieg JUBILEUSZU i za to, że mogliśmy razem przeżyć tę piękną uroczystość.

14500454_1665399520437906_6323487626641663049_o

Myśliwski sygnał „Darz Bór” zakończył część oficjalną obchodów, a prowadzący uroczystość łowczy koła Edward Turek zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek pod wiatą w leśnictwie Borowo.

14524509_1665401350437723_9030522613725260160_o
Uroczystości zwieńczył wspaniały bal myśliwski. Uczestnicy balu mieli możliwość skosztowania pysznych potraw i wyrobów z dziczyzny. Bawiono się przy pięknej muzyce i we wspaniałej atmosferze, o czym zaświadczyli dostojni goście.

Kliknij w poniższe zdjęcie żeby obejrzeć galerię zdjęć z obchodów Jubileuszu.

it9a6469-collage

Łowczy Koła
Edward Turek
9 październik 2016 r.


Wspomnienia o łowiectwie na ziemi mrągowskiej i historia powstania Koła Łowieckiego „Łoś” w Mrągowie

Do Mrągowa przybyłem jesienią 1955 r. po odbyciu służby wojskowej w marynarce wojennej. Tu rozpocząłem pracę zawodową współpracując z instytucjami działającymi w rolnictwie i z myśliwymi. Wówczas Powiatową Radą Narodową kierował pan Zbigniew Tomczyk, a Wydziałem Rolnictwa Władysław Staroń myśliwy z zamiłowania, referatem rolnictwa w tym wydziale kierował Władysław Korol. Środowisko myśliwych działało przy Zarządzie Regionalnym Lasów Państwowych w Mrągowie.

Polowano na terenie całego powiatu mrągowskiego. Główny aktyw myśliwski skupiał się wokół Kolegi Józefa Muraszko w Kole Nr 1 Mrągowo. Byli tam panowie Chmczyńscy (ojciec i syn), Władysław Staroń, Jan Stefański, który był dyrektorem Gospodarstwa Rybackiego w Mrągowie, Kazimierz Sławiński nadleśniczy Nadleśnictwa w Sorkwitach, Władysław Wojtacha pracownik PGR w Milukach, Julian Czarnecki i Jan Kazimierczak (pracownicy mrągowskiego handlu). Polowali również dwaj rolnicy ze wsi Borowo, pracownik PGR Sorkwity, kierownik apteki w Mrągowie Zbigniew Brudnicki, przewodniczący Spółdzielni Kominiarskiej Antoni Dworznikowski, prezes Spółdzielni Szewskiej Władysław Gronek, komornik Sądu w Mrągowie Leon Wojczulis, dyrektor PGR w Pustniku Antoni Aninowski oraz kilku pracowników administracji lasów państwowych.

W tym czasie działało również Wojskowe Koło Łowieckie skupiające zawodowych żołnierzy z miejscowej jednostki wojskowej. Pracując w Wydziale Rolnictwa Powiatowej Rady Narodowej moja aktywność z organizacją myśliwych pogłębiała się. Przyjaciółmi stali się szef komórki do spraw leśnictwa w wydziale Powiatowej Rady Narodowej Władysław Korol, dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Mrągowo Jan Stefański, dyrektor PGR Probark Władysław Wojtacha. W tym czasie poznałem dwóch Nemrodów, przemiłych żartownisiów: Kajetana Pawłowicza i Jana Paruszkiewicza. Pan Pawłowicz pracował w Gospodarce Komunalnej, a pan Paruszkiewicz w Wydziale Komunikacji Powiatowej Rady Narodowej. Wkrótce poznałem też trzech synów Kajetana Pawłowicza: Wilhelma pracownika Bazy Sprzętu Melioracyjnego, Wiesława pracownika Nadleśnictwa i najmłodszego Witolda, który również pracował w Bazie Sprzętu Melioracyjnego. Wszyscy kolejno łączyli swój los z łowiectwem.

Pamiętam, że pod koniec lat pięćdziesiątych w jeziorze Mokre utonął ratując syna przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej pan Zbigniew Tomczyk, a jego miejsce zajął pan Leon Piaskowski, a na naradzie w Zielonej Górze umarł pracownik Referatu Rolnictwa PRN Władysław Korol. W tym czasie w mrągowskim łowiectwie nastąpiły zmiany. Najważniejsza z nich pojawiła się 15 lipca 1956 roku. Grupa myśliwych, działająca na terenie powiatu mrągowskiego jako Koło Łowieckie Nr 1, dzieli się na: Koło Łowieckie Nr 1 i Koło Łowieckie Nr 2, przy czym Koło Łowieckie Nr 1 przybiera nazwę Łoś , a Koło Nr 2 Odyniec . W składzie Zarządu Koła Łowieckiego Łoś znaleźli się: Tadeusz Kryński, Antoni Dworznikowski, Władysław Gronek i Wacław Przasnycki. Do tego właśnie koła zostałem przyjęty na członka w lipcu 1961 r. (w tym czasie nie odbywało się stażu łowieckiego). W 1958 r. następuje reorganizacja w administracji Lasów Państwowych. Zlikwidowano Rejon Lasów Państwowych w Mrągowie i Nadleśnictwo w Sorkwitach. W maju 1963 r. wszedłem w skład władz Koła Łoś . Powierzono mi funkcję łowczego. Stanowisko piastowałem przez 32 lata (do kwietnia 1995 r.). Przewodniczącymi Zarządu lub prezesami, bo tak ich nazywano, byli: Antoni Dworznikowski, Władysław Wojtacha, Ryszard Wiwart, Wiesław Pawłowicz. Skład myśliwych, jaki zastałem w 1963 r., to: Antoni Dworznikowski prezes, Tadeusz Kryński łowczy, Wacław Przasnycki sekretarz, Władysław Gronek skarbnik, a ponadto: Władysław Wojtacha, Stanisław Nowakowski, Stanisław Kowalski, Wilhelm Pawłowicz i Leon Turek. Na przestrzeni lat do koła wstępowali ludzie w różnym wieku, zakochani w łowiectwie, poświęcająckażdą wolną chwilę na unowocześnienie metod gospodarki łowieckiej i podtrzymujący tradycję łowiecką. W międzyczasie w kole znaleźli się, bądź są obecnie:

•Marek i Wojciech Adamkiewicz,
•Jarosław i Włodzimierz Babkiewicz,
•Andrzej i Klemens Bandt,
•Ewa, Grzegorz, Lech i Zbigniew Bąk,
•Waldemar Berliński,
•Ryszard Domin,
•Arkadiusz, Waldemar Duda,
•Jan Enerlich,
•Jerzy Francuz,
•Jerzy Grochowski,
•Janusz Gruszczewski,
•Dominik i Krzysztof Grygo,
•Czesław Hawrylik,
•Edmund Januszewski,
•Waldemar Jurczak,
•Marian Juszczyk,
•Antoni i Wiesław Kamiński,
•Edward Klepczyński,
•Aleksander i Grzegorz Klimowicz,
•Tadeusz Kowalczyk,
•Agata, Ewa i Franciszek Kowalczys,
•Jerzy Krasiński,
•Antoni Kruczyk,
•Zdzisław Książek,
•Piotr i Zbigniew Lubowidzki,
•Jan Łoś,
•Adam Misiewicz,
•Jacek Murach,
•Piotr Nesterowicz,
•Roman Olszewski,
•Stanisław Pabiańczyk,
•Grzegorz i Witold Pawłowicz,
•Dariusz Pechta,
•Mirosław Piersa,
•Krzysztof Przybyszewski,
•Iwona Remelow,
•Kazimierz Sadowski,
•Kazimierz Samulski,
•Norbert Siemaszkiewicz,
•Ryszard Sierdziński,
•Jerzy Skarżyński,
•Kazimierz Surawski,
•Mieczysław Szczypek,
•Franciszek, Jan i Stanisław Traks,
•Edward, Krzysztof i Rafał Turek,
•Jerzy Warchulski,
•Piotr Waślicki,
•Józef Wojnowski,
•Leszek i Piotr Zaniewicz,
•Bogdan Zawadzki,
•Tadeusz Zawierucha,
•Witold Zyśk.

Wielu Kolegów z grona Koła Łowieckiego Łoś odeszło do Krainy Wiecznych Łowów: Wiesław Szary, Marian Montowt, Józef Funk, Fryderyk Późny, Kajetan, Wilhem i Wiesław Pawłowicz, Wincenty Gałązka, Eugeniusz Adamkiewicz, Diter Bukowski, Stanisław Nowakowski, Władysław Wojtacha, Ryszard Wiwat, Józef Traks, Tomasz Kowalczyk, Krzysztof Arciszewski i Edward i Waldemar Duda. Obecnie koło liczy 55 członków, a w skład Zarządu wchodzą: Witold Pawłowicz prezes, Edward Turek łowczy, Ewa Bąk skarbnik i Grzegorz Pawłowicz sekretarz.

Koło dzierżawi dwa obwody (nr 55 i 73). Ogólna powierzchnia obwodów wynosi10.392 ha. Na terenie obwodów uprawiamy około 5 ha poletek stanowiących żer dla zwierzyny, posiadamy 92 ambony, 12 paśników dla zwierzyny grubej. Każdego roku pozyskujemy jelenie, sarny, dziki oraz zwierzynę drobną. Koło współpracuje ze szkolnymi Kołami Ligi Ochrony Przyrody przy Zespole Szkół Zawodowych w Rybnie i Gimnazjum w Szestnie. Adres strony internetowej koła: http://www.kllos.mragowo.pl.

Mrągowo, wrzesień 2006r.
Zdzisław Książek